HCC 234 Xã Đàn

Thông tin chi tiết

Diện tích: 50m2
Địa chỉ: 234 Xã Đàn
Chủ đầu tư : Mr.Việt
Thời gian hoàn thành: 5 Ngày