Hoai Duc House

Thông tin chi tiết

Hoai duc house
Địa chỉ: TT Hoài Đức -Hà tây
Chủ đầu tư : Mr.Sang
Thời gian hoàn thành: 15 Ngày