Hoàng Thành Penthouses

Thông tin chi tiết

Penthouses Hoàng Thành

Diện tích: 350m2
Địa chỉ: 114 Mai Hắc Đế 
Chủ đầu tư : Mrs Ngoc
Thời gian hoàn thành: 20 Ngày