HQ Group

Thông tin chi tiết

Diện tích: 250m2
Địa chỉ: Tầng 13,  BIDV Tower 149 Trần Quang Khải
Chủ đầu tư : HQ Group
Thời gian hoàn thành: 15 Ngày