Hưng yên House

Thông tin chi tiết

Diện tích: 120m2
Địa chỉ: Hưng Yên
Chủ đầu tư : Mr.Cường
Thời gian hoàn thành: 07 Ngày