Khách sạn Hồng Hà

Thông tin chi tiết

Diện tích: 300m2
Địa chỉ: 204 Trần Quang Khải
Chủ đầu tư : Phugiareal
Thời gian hoàn thành: 15 Ngày