Mekong securities

Thông tin chi tiết

Công ty chứng khoán Mê Kông

Diện tích: 240 m2
Địa chỉ:  Tầng 21, 191 Bà Triệu Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Chủ đầu tư : Công ty chứng khoán Mê Kông
Thời gian hoàn thành: 1 tháng