Mekong Securities

Thông tin chi tiết

Diện tích: 80m2
Địa chỉ: Mrs.Chi
Chủ đầu tư : Mekong Securities
Thời gian hoàn thành: 05 Ngày