My Duc House

Thông tin chi tiết

Diện tích: 250m2
Địa chỉ: Mỹ Đức
Chủ đầu tư : Mr.Luân
Thời gian hoàn thành: 15 Ngày