Ocean Spa

Thông tin chi tiết

Diện tích: 180 x 4 Tầng
Địa chỉ: Số 5 Trung Yên 1
Tên chủ hộ: Mrs.Tú Anh
Thời gian hoàn thành: 20 Ngày