Pakbeng Resort

Thông tin chi tiết

Diện tích: 1200m2
Địa chỉ: Pakbeng, Oudomxay
Chủ đầu tư : Asianventure
Thời gian hoàn thành: 25 Ngày