PVC_Miền Nam

Thông tin chi tiết

Diện tích: 460 m2
Địa chỉ:  Bis 11 Nguyễn Gia Thiều P6.Q3 Tp Hồ Chí Minh
Chủ đầu tư : Tổng công cty xây lắp dầu khí Việt Nam
Thời gian hoàn thành: 2 Tuần