Restaurant

Thông tin chi tiết

Nhà hàng thuộc quần thể giao lưu văn hóa Việt Nhật
Địa chỉ: Mĩ Đình - Từ Liêm
Thời gian hoàn thành: 15 Ngày