Sky City-88 láng hạ

Thông tin chi tiết

Diện tích: 110m2
Địa chỉ: P.2709 Tòa nhà Sky city , 88 Láng Hạ
Chủ đầu tư : Mr.Hiến
Thời gian hoàn thành: 15 Ngày