Spa Vip

Thông tin chi tiết

Diện tích: 600m2
Địa chỉ: Trung Hòa ,Nhân Chính
Thời gian hoàn thành: 15 Ngày