Thiết kế Nhà hàng

Thông tin chi tiết

Thiết kế Nội thất Nhà hàng Sư Tử

Diện tích: 1800m
Địa chỉ: 96 Thái Thịnh
Chủ đầu tư : Nhà Hàng Sư Tử
Thời gian hoàn thành: 25 Ngày