TT Giang võ

Thông tin chi tiết

Diện tích: 80m2
Địa chỉ: Khu Tập thể Giang Võ
Tên chủ hộ: Mr.Tuấn
Thời gian hoàn thành: 10 Ngày