Viện thẩm mỹ Maia

Thông tin chi tiết

Diện tích: 220 m2
Địa chỉ: Phạm Ngũ Lão
Tên chủ hộ: Mr.Công
Thời gian hoàn thành: 10 Ngày