Villa Thanh Hoa

Thông tin chi tiết

Diện tích: 500m2
Địa chỉ: Đông Hưng , Đông Sơn, TP Thanh Hóa
Chủ đầu tư :Mr.Thọ
Thời gian hoàn thành: 25 Ngày