Vincom Villa

Thông tin chi tiết

Diện tích: 250m2
Địa chỉ: BL09-04 Vincom Villa
Chủ đầu tư : Mr.Tân
Thời gian hoàn thành: 45 Ngày