VTM Stone

Thông tin chi tiết

Diện tích: 120 m2
Địa chỉ: Trung Hòa Nhân chính
Chủ đầu tư : Mr.Dân
Thời gian hoàn thành: 1 tuần