Đỗ Việt Hải

Chức vụ: 
Giám đốc

Thành viên sáng lập

Tốt nghiệp khoa Kiến Trúc - ĐH Xây Dựng Hà Nội

Về chúng tôi

Giám đốc
Phó giám đốc
Chuyên viên Kinh doanh
TP Thiết Kế
Giám Đốc chi nhánh Miền Nam
Phó Giám Đốc