Lê Hữu Chiến

Chức vụ: 
Phó Giám Đốc

Lễ Hữu Chiến 

Sn : 1984 

Tốt nghiệp khoa Kiến trúc ĐH Xây Dựng Hà nội 

Về chúng tôi

Giám đốc
Phó giám đốc
Chuyên viên Kinh doanh
TP Thiết Kế
Giám Đốc chi nhánh Miền Nam
Phó Giám Đốc