Nguyễn Mạnh Hà

Chức vụ: 
Phó giám đốc

Nguyễn Mạns

SN: 1973

Tốt nghiệp Ngành quản trị Kinh Doanh

ĐH Ngoại Thương Hà nội 

Về chúng tôi

Giám đốc
Phó giám đốc
Chuyên viên Kinh doanh
TP Thiết Kế
Giám Đốc chi nhánh Miền Nam
Phó Giám Đốc